Back to top

Szerzői jogok

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.meteoklinika.hu szolgáltatásra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A meteoklinika.hu szolgáltatáson található tartalom az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. szellemi tulajdona.

Az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. fenntart minden, a meteoklinika.hu szolgáltatás bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A meteoklinika.hu szolgáltatáshoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a meteoklinika.hu szolgáltatás egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A meteoklinika.hu szolgáltatás tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a meteoklinika.hu szolgáltatás így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A meteoklinka.hu szolgáltatás oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a meteoklinika.hu szolgáltatás tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A meteoklinika.hu szolgáltatásról értesüléseket átvenni csak a meteoklinika.hu szolgáltatásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a meteoklinika.hu szolgáltatásra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Humánmeteorológia, a Meteogyógyászat és a Meteo Klinika érvényes oltalom alatt álló védjegyek; jogosulatlan használatuk a törvény erejénél fogva nem megengedett és szankcionálható.

A hírügynökségek meteoklinika.hu szolgáltatásunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.